НАШІ ПОСЛУГИ

MainStream Group може в обмежені строки провести перевірку юридичної або фізичної особи, зареєстрованої на території України, проаналізувати і підготувати матеріали про структуру бізнесу, наявність активів та офшорів, фінансову стабільність, платоспроможність, зв'язки з політичними фігурами, партіями і громадськими діячами, а також про компрометуючу інформацію або зв'язки з криміналом.

Проведення передтендерної перевірки контрагентів з подальшою акредитацією на участь в тендері.

Актуалізація інформації про структуру юридичної особи: історія змін статутного фонду, складу засновників, список співвласників, ієрархія володіння і структура власників, включаючи іноземних бенефіціарів.

Акредитація кандидатів на роботу або поточного штату.

Пошук інформації щодо господарських спорів та рішень господарських судів України.

Аналіз публікацій у ЗМІ на наявність інформації про компанію або фізичну особу, що становить інтерес для замовника.

Інформаційно-аналітичний супровід департаментів безпеки підприємств, фірм та організацій.

Перевірка достовірності нотаріального документа, оформленого на бланку встановленого зразка.

Аналіз господарської діяльності і фінансово-економічних показників контрагента.