АКРЕДИТАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ

Акредитація кандидатів на роботу або співробітників Вашої компанії проводиться з метою виявлення можливих ризиків і визначення рівня благонадійності співробітників при прийнятті їх на роботу, для допуску до участі в ключових проектах або до виконання відповідальних робіт.

Акредитація співробітників - це ряд заходів, спрямованих на виявлення фактів, пов'язаних з можливою подачею співробітником заздалегідь неправдивих відомостей про себе, свій досвід роботи, освіту і т.ін.

Процес акредитації включає в себе

Проведення порівняльного

аналізу інформації, отриманої

з анкет співробітників, та інформації, отриманої фахівцями компанії «MainStream Group», за результатами якого клієнту на кожного із співробітників надається Довідка-висновок, що містить результат акредитації у вигляді таблиці і висновок з рекомендаціями щодо можливості подальшої співпраці з особою, яка проходила

акредитацію.

Проведення фахівцями компанії «MainStream Group» аналізу анкетних даних співробітників, збір даних з попередніх місць роботи, проведення заходів, спрямованих на отримання інформації через відкриті джерела, ЗМІ, інформаційно-аналітичні системи та інші джерела, доступ до яких не обмежений законодавством.

Проведення анкетування співробітників. Стандартний перелік питань в анкеті стосується інформації про освіту співробітника, попередні місця роботи, наявність негативних характеристик з попередніх місць роботи, наявність фактів притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, перебування в розшуку правоохоронними органами України або інших країн і т.ін.